Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
5/2020 g:14:11 2020-04-20 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok
Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?) informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok. Raporty zostaną opublikowany w dniu 15 maja 2020 r. Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. pierwotny termin publikacji ww. raportów określony był na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Decyzja o przesunięciu terminu publikacji raportów rocznych jest związana ze zmianą w organizacji współpracy z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe, wynikającą ze stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem SARS-CoV-2.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Do góry