Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty okresowe


2005


Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 178

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/unibax/ftp/skotansa.pl/i_raporty_ok.php on line 179
Raport
Raport: skonsolidowany roczny
Raport okresowy
Raport roczny skonsolidowany 207.58 KB
Oświadczenie nr 1 67.25 KB
Oświadczenie nr 2 63.71 KB
Pismo Prezesa Zarządu 39.60 KB
Wprowadzenie do sprawozdania 67.87 KB
Sprawozdanie Zarządu 107.42 KB
Opinia i raport biegłego 315.03 KB
Dodatkowe noty 39.67 KB
Raport: jednostkowy roczny
Raport roczny
Raport roczny 215.00 KB
Oświadczenie nr 1 67.12 KB
Oświadczenie nr 2 63.68 KB
Pismo Prezesa Zarządu 39.60 KB
Wprowadzenie do sprawozdania 66.51 KB
Sprawozdanie Zarządu 106.52 KB
Dodatkowe noty 39.67 KB
Opinia i raport biegłego 338.02 KB
Raport: skonsolidowany 4 kwartał
Raport okresowy
Raport okresowy - kw. IV 12.00 KB
Raport kwartalny 79.06 KB
Raport kwartalny jednostkowy 75.92 KB
raport kwartalny część jednostkowa 75.92 KB
raport kwartalny rozszerzony skonsolidowany 75.38 KB
raport kwartaln y skonsolidowany 79.06 KB
komentarz 135.22 KB
Raport: jednostkowy 3 kwartał
Raport okresowy
raport kwartalny okresowy 117.26 KB
Pozostałe informacje 103.28 KB
Raport: jednostkowy 2 kwartał
Raport okresowy
raport kwartalny jednostkowy 118.87 KB
Pozostałe informacje 104.61 KB
Raport: jednostkowy 1 kwartał
Raport okresowy
raport kwartalny jednostkowy - kw. I 109.43 KB
komentarz 96.66 KB

Do góry