Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty okresowe


2006

Raport
Raport: skonsolidowany roczny
Raport roczny skonsolidowany 2006
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2006 529.61 KB
Raport roczny skonsolidowany 2006 z notami objasniającymi 778.46 KB
Skonsolidowane sprawozdanie Zarzadu z działalności grupy kapitałowej 2006 350.72 KB
Oświadczenie Zarzadu 2006 95.36 KB
Opinia i raport biegłego rewidenta dotyczace skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 r. 2.88 MB
Raport: jednostkowy roczny
Raport jednostkowy roczny
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2006 1.38 MB
Raport roczny 2006 wraz z notami objaśniającymi 7.37 MB
Sprawozdanie Zarządu 2006 2.12 MB
Oświadczenie Zarządu 2006 963.11 KB
Opinia i raport biegłego rewidenta dotyczące sprawozdania finansowego za 2006 r. 2.33 MB
Raport: jednostkowy półrocze
Raport okresowy za 1 półrocze 2006r.
Raport jednostkowy za 1 półrocze 2006r. 621.22 KB
Raport z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego. 21.00 KB
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 49.08 KB
Sprawozdanie Zarządu 93.84 KB
Dodatkowe noty objaśniające. 39.53 KB
Raport: skonsolidowany 4 kwartał
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2006
Informacje dodatkowe i pozostałe informacje do raportu QSr IV/2006 152.83 KB
Skonsolidowany raport QSr IV/2006 63.65 KB
Wstęp do raportu QSr IV/2006 28.54 KB
Raport: skonsolidowany 3 kwartał
Raport okresowy
Raport za 3 kwartał 2006 80.04 KB
Wstęp do informacji dodatkowej 59.08 KB
Informacja dodatkowa 257.36 KB
Raport: skonsolidowany 1 kwartał
Raport okresowy
Raport okresowy - kw. I 147.60 KB
Komentarz 224.05 KB
Raport: jednostkowy 2 kwartał
raport okresowy
Raport jednostkowy za 2 kwartał 2006 89.36 KB
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 153.42 KB

Do góry