Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty okresowe


2007

Raport
Raport: skonsolidowany roczny
Skonsolidowany raport roczny RS 2007.
Skonsolidowany raport roczny RS 2007.
Raport roczny skonsolidowany 2.68 MB
Opinia biegłych rewidentów 1.01 MB
Raport biegłych rewidentów 2.91 MB
Zasady ładu korporacyjnego 396.83 KB
Raport: jednostkowy roczny
Raport roczny R 2007.
Raport jednostkowy roczny.
Raport jednostkowy roczny 1.87 MB
Opinia biegłych rewidentów 844.86 KB
Raport biegłych rewidentów 2.48 MB
Raport: skonsolidowany 1 półrocze
Raport półroczny
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2007 roku 2.61 MB
Raport biegłego rewidenta 651.83 KB
Raport: jednostkowy 1 półrocze
Raport półroczny
Sprawozdanie jednostkowe za 1 półrocze 2007 roku 2.90 MB
Raport biegłego rewidenta 454.16 KB
Raport: skonsolidowany 4 kwartał
Raport kwartalny
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 4 kwartał 2007 roku 1.26 MB
Raport: skonsolidowany 3 kwartał
Skonsolidowany raport kwartalny
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 kwartał 2007 roku 1.09 MB
Raport: skonsolidowany 2 kwartał
Raport kwartalny
Wstęp do informacji dodatkowej 29.10 KB
Informacja dodatkowa 123.57 KB
Sprawozdanie finansowe 101.86 KB
Raport: skonsolidowany 1 kwartał
Raport kwartalny
wstęp do informacji dodatkowej 28.97 KB
informacja dodatkowa 117.84 KB
korekta raportu Q1-2007 64.58 KB

Do góry