Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty okresowe


2008

Raport
Raport: skonsolidowany roczny
Skonsolidowany raport roczny RS 2008
Skonsolidowany raport roczny RS 2008 4.25 MB
Opinia biegłych rewidentów 1.22 MB
Raport biegłych rewidentów 3.06 MB
Raport: jednostkowy roczny
Raport roczny R 2008
Raport jednostkowy roczny R 2008
Pismo Prezesa Zarządu 219.39 KB
Sprawozdanie Zarządu 270.83 KB
Wprowadzenie 164.22 KB
Dodatkowe informacje 121.85 KB
Sprawozdanie finansowe i noty objaśniające 2.10 MB
Oświadczenie Zarządu dla biegłych rewidentów 128.18 KB
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansow 98.05 KB
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania fimamsowego 96.32 KB
Raport biegłych rewidentów 2.35 MB
Raport: skonsolidowany 1 półrocze
Raport półroczny
Raport półroczny
Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2008 2.97 MB
Raport biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego 741.08 KB
Raport biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego 1,021.49 KB
Raport: skonsolidowany 4 kwartał
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2008 1.86 MB
Raport: skonsolidowany 3 kwartał
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2008 1.24 MB
Raport: skonsolidowany 2 kwartał
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2008 1.23 MB
Raport: skonsolidowany 1 kwartał
Raport kwartalny
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2008
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2008 1.17 MB

Do góry