Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty okresowe


2009

Raport
Raport: skonsolidowany roczny
Skonsolidowany Raport Roczny RS
Skonsolidowany Raport Roczny RS 2009 1.47 MB
Opinia i Raport Biegłych Rewidentów 12.76 MB
Raport: jednostkowy roczny
Jednostkowy Raport Roczny SA-R 2009
Pismo Prezesa Zarzadu 90.99 KB
Sprawozdanie z Działalności Zarządu 332.12 KB
Wprowadzenie 215.20 KB
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego 102.00 KB
Oswiadczenie Zarzadu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 103.41 KB
Opinia i Raport Biegłych Rewidentów 12.19 MB
Sprawozdanie finansowe i noty objasniajace 1.25 MB
Raport: skonsolidowany I półrocze
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2009 r
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2009 r 2.31 MB
Raport: skonsolidowany IV kwartał
Raport kwartalny nr 3
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2009 934.33 KB
Raport: skonsolidowany III kwartał
Raport kwartalny numer 2
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2009 1.06 MB
Raport: skonsolidowany I kwartał
Raport kwartalny numer 1
Skonsolisdowany raport kwartalny QSr 1/2009

Do góry