Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty okresowe


2017

Raport
Raport: skonsolidowany roczny
Raport roczny skonsolidowany RS 2017
RAPORT GK SKOTAN 2017r. 1.95 MB
Opinia i raport BSSF 2017 1.19 MB
Informacja dotycząca stanowiska wobec zastrzeżeń biegłego 179.83 KB
Stanowisko organów zarzadzajacych i opinia organu nadzorujacego Grupy SKOTAN SA 376.04 KB
Raport: jednostkowy roczny
Raport Roczny jednostkowy SA-R 2017
Pismo Prezesa Zarządu 276.01 KB
Sprawozdanie Zarzadu 624.45 KB
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 360.27 KB
Informacja dotycząca stanowiska wobec zastrzeżeń biegłego 176.96 KB
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 413.43 KB
Oświadczenie Zarzadu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania finansowego 281.15 KB
Oświadczenie Zarzadu w sprawie rzetolności sporządzania sprawozdania finansowego 281.84 KB
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego _BSF_2017 1.19 MB
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 403.88 KB
Wartość księgowa na jedną akcję 163.95 KB
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 114.46 KB
RAPORT ROCZNY SA-R 2017 1.85 MB
Stanowisko organów zarzadzajacych i opinia organu nadzorujacego SKOTAN SA 374.31 KB
Raport: skonsolidowany I półrocze
Raport półroczny PSr I/2017
Raport półroczny PSr I/2017 4.93 MB
Stanowisko organu zarządzającego i opinia organu nadzorującego Grupy Skotan SA 200.15 KB
Stanowisko organu zarządzającego i opinia organu nadzorującego Skotan SA 199.85 KB
Raport: skonsolidowany 1 kwartał
QSr_I_2017_SKOTAN_SA
QSr_I_2017_SKOTAN_SA 2.06 MB
Raport: skonsolidowany kwartał
Raport skonsolidowany 3 kwartał 2017
QSr_III_2017_SKOTAN_S_A. 1.48 MB

Do góry