Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty okresowe


2018

Raport
Raport: skonsolidowany roczny
Raport roczny skonsolidowany RS 2018
Raport GK Skotan 2018 2.31 MB
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorujacego GK Skotan 2018 564.41 KB
Sprawozdanie i opinia firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2018 351.48 KB
Raport: jednostkowy roczny
Raport roczny jednostkowy SA-R 2018
Pismo Prezesa Zarządu 156.91 KB
Sprawozdanie Zarzadu 729.70 KB
Sprawozdanie Finansowe 1.62 MB
Sprawozdanie i opinia firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego 2018 411.70 KB
Stanowisko organów zarzadzajacych i opinia organu nadzorujacego SKOTAN SA 564.28 KB
Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej 193.73 KB
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 474.68 KB
Oświadczenie Zarzadu w sprawie rzetolności sporządzania sprawozdania finansowego 193.89 KB
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie komitetu audytu 265.48 KB
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego 225.67 KB
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 113.85 KB
Wartość księgowa na jedną akcję 162.86 KB
Raport: skonsolidowany I półrocze
Raport półroczny PSr I/2018
PSr_I_2018_SKOTAN_S.A. 4.43 MB
Stanowisko organu zarządzającego i opinia organu nadzorującego Skotan S.A. 447.58 KB
Stanowisko organu zarządzającego i opinia organu nadzorującego grupa Skotan S.A. 448.93 KB
Raport: skonsolidowany 3 kwartał
Raport skonsolidowany 3 kwartał 2018
Raport skonsolidowany 3 kwartał 2017 1.95 MB
Raport: skonsolidowany 1 kwartał
QSr_I_2018_SKOTAN_SA
QSr_I_2018_SKOTAN_S A 1.77 MB

Do góry