Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty okresowe


2019

Raport
Raport: skonsolidowany roczny
Raport roczny skonsolidowany RS 2019
RAPORT GK SKOTAN 2019 2.56 MB
SPRAWOZDANIE I OPINIA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO 354.55 KB
STANOWISKO ZARZADU I OPINIA RADY NADZORCZEJ 575.92 KB
Raport: jednostkowy roczny
Raport roczny jednostkowy SA-R 2019
INFORMACJA ZARZADU O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 256.50 KB
OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZACA ZGODNOŚCI SPRAWOZDAŃ 161.77 KB
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2019 ROKU 399.42 KB
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WYKONYWANIA ZADAŃ KOMITETU AUDYTU 2019r. 140.22 KB
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ 2019r. 254.85 KB
PISMO PREZESA ZARZĄDU 2019r. 59.01 KB
SPRAWOZDANIE I OPINIA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA ZA 2019r. 393.78 KB
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SKOTAN S.A. W ROKU 2019 443.17 KB
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ 2019r. 162.26 KB
WPROWADZENIE i NOTY 1.95 MB
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ 2019r. 299.26 KB
STANOWISKO ORGANU ZARZADZAJACEGO WRAZ Z OPINIA ORGANU NADZORUJACEGO SKOTAN 2019r. 575.38 KB
RAPORT ROCZNY SA-R 2019 (15 05 2020) 2.27 MB
Raport: skonsolidowany 01 półrocze
Raport półroczny PSr I/2019
PSr_I_2019_SKOTAN_S.A._30.06.2019 2.61 MB
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta 30.06.2019 390.64 KB
Stanowisko Zarządu Skotan S.A. 30.06.2019 466.94 KB
Raport: skonsolidowany 3 kwartał
Raport skonsolidowany QSr 3/2019
Raport skonsolidowany 3 kwartał 2019 2.10 MB
Raport: skonsolidowany 1 kwartał
Raport skonsolidowany 1 kwartał 2019
Raport skonsolidowany 1 kwartał 2019 1.59 MB

Do góry