Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
30/2018 g:13:30 2018-12-14 Uchwała KDPW w sprawie wymiany (scalenia) akcji Spółki
W nawiązaniu do raportu nr 29/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku, Zarząd Skotan S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) z dnia 13 grudnia 2018 roku, zgodnie z którą po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd KDPW postanowił dokonać wymiany (scalenia) dotychczasowych 54.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLSKTAN00010 o wartości nominalnej 1,22 zł każda.
Na mocy przedmiotowej uchwały dzień referencyjny został wyznaczony na dzień 17 grudnia 2018 roku, a dniem scalenia akcji będzie dzień 27 grudnia 2018 roku.
Po przeprowadzeniu procesu scalenia liczba akcji Emitenta będzie wynosić 27.000.000 sztuk, a jednostkowa wartość nominalna papierów wartościowych będzie wynosić 2,44 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry