Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
32/2018 g:19:09 2018-12-18 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie informacji dotyczącej przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E, Zarząd Skotan S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z obligatariuszem porozumienia przedłużające terminy wykupu obligacji serii D i serii E do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Spółka zobowiązała się do przedterminowego wykupu obligacji, tj. przed datą 30 czerwca 2019 roku na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania od obligatariusza.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Do góry