Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
33/2018 g:17:00 2018-12-31 Informacja dotycząca obligacji serii H
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie emisji 15 obligacji imiennych serii H o wartości nominalnej 50.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 750.000 PLN z terminem wykupu obligacji przypadającym na 31 grudnia 2018 roku ("Obligacje"), Zarząd Skotan S.A. ("Emitent") informuje, iż prowadzi rozmowy z obligatariuszem Obligacji w celu przedłużenia terminu wykupu Obligacji. O zawarciu porozumienia z obligatariuszem w tym przedmiocie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Do góry