Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
9/2020 g:15:14 2020-06-24 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L ,M, N i O
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. oraz nr 4/2020 z dnia 16 marca 2020 r. dotyczących przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F, L ,M, N i O, Zarząd Skotan S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 r. otrzymał podpisane przez obligatariusza porozumienia przedłużające terminy wykupu obligacji wymienionych serii do dnia 30 września 2020 r. (dotychczasowy termin: 30 czerwca 2020 r.).
Zgodnie z zawartymi porozumieniami Emitent zobowiązał się do przedterminowego wykupu obligacji serii F, L, M, N i O tj. przed datą 30 września 2020 r., na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry