Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
12/2020 g:20:05 2020-08-04 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku
Treść raportu:
Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd Skotan S.A. (?Spółka?) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku oraz projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, której przyjęcie będzie przedmiotem punktu 17 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, którego przedstawienie oraz zatwierdzenie ma być przedmiotem odpowiednio 7 oraz 10 punktu planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. zostanie przekazane osobnym raportem bieżącym niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.
1331-polityka_wynagrodzen_czlonkow_zarzadu_i_rady_nadzorczej_skotan_s.a.-projekt.pdf [załącznik] (232.06 KB)
1331-skotan_sa_projekty_uchwal_zwz_2020.pdf [załącznik] (470.83 KB)

Do góry