Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2020 g:19:52 2020-08-31 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Zarząd SKOTAN S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz dokument ?Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SKOTAN S.A.? przyjęty uchwałą nr 18 i pozostałe dokumenty będące przedmiotem głosowania.

Jednocześnie Zarząd SKOTAN S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.
1333-wprowadzenie_i_noty.pdf [załącznik] (1.95 MB)
1333-uchwaly_zwz_skotan_s.a._31.08.2020.pdf [załącznik] (481.09 KB)
1333-sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_skotan_s.a._w_roku_2019-sig.pdf [załącznik] (629.01 KB)
1333-sprawozdanie__rn_2019.pdf [załącznik] (542.86 KB)
1333-raport_gk_skotan_2019-sig-sig.pdf [załącznik] (2.56 MB)
1333-polityka_wynagrodzen_czlonkow_zarzadu_i_rady_nadzorczej_skotan_s.a..pdf [załącznik] (305.24 KB)

Do góry