Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
15/2020 g:19:55 2020-08-31 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym
Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [?], Zarząd Skotan S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r., brał udział następujący akcjonariusz posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

Pan Roman Krzysztof Karkosik, który legitymował się na tym Zgromadzeniu posiadaniem 5.200.000 akcji Emitenta, dających 5.200.000 głosów i stanowiących 19,26% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 95,82 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Do góry