Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
16/2020 g:16:40 2020-09-18 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L ,M, N i O
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. dotyczącego przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F, L ,M, N i O, Zarząd Skotan S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 18 września 2020 r. podpisał z obligatariuszem porozumienia przedłużające terminy wykupu obligacji wymienionych serii do dnia 31 grudnia 2020 r. (dotychczasowy termin: 30 września 2020 r.).
Zgodnie z zawartymi porozumieniami Emitent zobowiązał się do przedterminowego wykupu obligacji serii F, L, M, N i O tj. przed datą 31 grudnia 2020 r., na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry