Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
20/2020 g:20:06 2020-11-02 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 2 listopada 2020 r.
Treść raportu:
Zarząd SKOTAN S.A. (?Emitent?) przekazuje w załączeniu treść uchwał pojętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 2 listopada 2020 r. (?Walne Zgromadzenie?). Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie połączenia SKOTAN S.A. z jej spółkami w 100% zależnymi - Skotan-Ester Sp. z o.o., Alchemia-Ester Sp. z o.o. i Omega 3 Sp. z o.o. W dniu dzisiejszym zostały również podjęte stosowne uchwały o połączeniu ze SKOTAN S.A. przez zgromadzenia wspólników wymienionych spółek zależnych.

Jednocześnie Zarząd SKOTAN S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 2 listopada 2020 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad i podjęło wszystkie uchwały poddane pod głosowanie. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
1340-uchwaly_nwz_skotan_s.a._2.11.2020.pdf [załącznik] (321.45 KB)

Do góry