Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
21/2020 g:20:09 2020-11-02 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 listopada 2020 r.
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [?], Zarząd Skotan S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 2 listopada 2020 r. jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu był Pan Roman Krzysztof Karkosik, który legitymował się na tym Zgromadzeniu posiadaniem 5.295.870 akcji Emitenta, dających 5.295.870 głosów i stanowiących 19,61% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 96,85% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Do góry