Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
33/2018 g:17:00 2018-12-31 Informacja dotycząca obligacji serii H
32/2018 g:19:09 2018-12-18 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
31/2018 g:15:56 2018-12-14 Emisja obligacji serii M
30/2018 g:13:30 2018-12-14 Uchwała KDPW w sprawie wymiany (scalenia) akcji Spółki
29/2019 g:22:40 2018-12-03 Uzgodnienie harmonogramu procesu scalenia akcji Spółki oraz złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
28/2018 g:20:43 2018-11-19 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
27/2018 g:22:00 2018-10-30 Zawarcie umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
26/2018 g:19:00 2018-10-16 Emisja obligacji serii L
25/2018 g:21:00 2018-09-28 Przedłużenie terminu wykupu obligacji serii C
24/2018 g:19:00 2018-08-29 Emisja obligacji serii K
23/2018 g:15:00 2018-08-22 Rejestracja zmian Statutu Spółki
22/2018 g:14:20 2018-08-20 Decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektu wodorowego
21/2018 g:17:23 2018-06-28 Umorzenie postępowania egzekucyjnego
20/2018 g:15:57 2018-06-27 Usunięcie Spółki z rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
19/2018 g:21:08 2018-06-22 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2018 r.
18/2018 g:21:02 2018-06-22 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 22 czerwca 2018 r.
17/2018 g:17:50 2018-06-22 Aneks do umowy o dofinansowanie projektu: ?Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych?
16/2018 g:23:20 2018-06-14 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku
15/2018 g:21:30 2018-06-08 Decyzja PARP w sprawie przedłużenia terminu wdrożenia wyników badań projektu: ?Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych?
14/2018 g:19:05 2018-06-04 Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
13/2018 g:11:27 2018-05-29 Wniosek PARP o zawieszenie egzekucji
12/2018 2018-05-25 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku
11/2018 2018-05-25 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 22 czerwca 2018 r.
10/2018 g:17:38 2018-05-24 Emisja obligacji serii I
9/2018 g:20:53 2018-05-17 Uprawomocnienie się wyroku WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
8/2018 g:15:21 2018-04-25 Otrzymanie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie w sprawie zwolnienia wpływów na rachunek bankowy Spółki
7/2018/K 2018-04-19 Uzupełnienie raportu rocznego w zakresie stanowisk Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Skotan S.A. dotyczących zastrzeżeń wyrażonych w opiniach z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki - korekta
7/2018 2018-04-18 Uzupełnienie raportu rocznego w zakresie stanowisk Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Skotan S.A. dotyczących zastrzeżeń wyrażonych w opiniach z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
6/2018 g: 18:30 2018-02-28 Emisja obligacji serii I
4/2018 g: 17:34 2018-02-22 Wyrok WSA w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
3/2018 g: 19:01 2018-01-31 Otrzymanie decyzji PARP w przedmiocie rozłożenia na raty zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektu wodorowego
2/2018 g: 09:44 2018-01-26 Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu Lista Alertów
1/2018 g:17:58 2018-01-24 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Do góry