Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Okresowe


2010

Raport
Raport: skonsolidowany roczny
Skonsolidowany Raport Roczny RS 2010Skonsolidowany Raport Roczny RS 2010
Skonsolidowany Raport Roczny 2010 1.35 MB
OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 1.79 MB
Raport: skonsolidowany I półrocze
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2010 r.Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2010 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2010 r. 4.59 MB
Raport: skonsolidowany I kwartał
Raport kwartalny 1/2010Raport kwartalny 1/2010
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 1.19 MB
Raport: skonsolidowany 3 kwartał
Raport kwartalny 3/2010Raport kwartalny 3/2010
Qsr_III_2010_GK_SKOTAN 1.04 MB
Raport: jednostkowy roczny
Jednostkoowy Raport Roczny SA-R 2010Jednostkoowy Raport Roczny SA-R 2010
PISMO PREZESA ZARZĄDU 75.58 KB
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) 1.10 MB
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 248.69 KB
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 98.46 KB
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 99.26 KB
OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 2.01 MB
Sprawozdanie finansowe i noty objasniające 1.08 MB

Do góry