Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Okresowe


2012

Raport
Raport: skonsolidowany roczny
Skonsolidowany Raport Roczny RS 2012Skonsolidowany Raport Roczny RS 2012
Skonsolidowany Raport Roczny 2012 1.61 MB
Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający 1.98 MB
Raport: skonsolidowany 1 półrocze
Skonsolidowany raport półrocznySkonsolidowany raport półroczny
Raport półroczny PSr1_2012 3.02 MB
Raport: skonsolidowany 3 kwartał
Raport 3/2012Raport 3/2012
Raport kwartalny QSr_3_2012 1.53 MB
Raport: skonsolidowany 1 kwartał
Raport 1/2012Raport 1/2012
Qsr_I_2012_GK_SKOTAN 1.92 MB
Raport: jednostkowy roczny
Jednostkowy Raport Roczny SA-R 2012Jednostkowy Raport Roczny SA-R 2012
Pismo Prezesa Zarządu 169.10 KB
Sprawozdanie Zarządu 426.42 KB
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 303.30 KB
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego 205.17 KB
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 205.53 KB
Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 1.81 MB
Opinia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku 330.02 KB
Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania wartości księgowej na jedną akcje 2012 rok 183.40 KB
Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania zysku 2012 rok 145.89 KB
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 2012 rok 283.58 KB

Do góry