Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Okresowe


2014

Raport
Raport: skonsolidowany roczny
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY RS 2014SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY RS 2014
Opinia i raport BSSF 2014 Skotan S A 1.67 MB
RAPORT GK SKOTAN 2014 1.43 MB
Raport: skonsolidowany 1 półrocze
PSr_I_2014_SKOTAN_S.A.PSr_I_2014_SKOTAN_S.A.
PSr_I_2014_SKOTAN_S.A. 4.16 MB
Raport: skonsolidowany 3 kwartał
QSr 3QSr 3
Raport skonsolidowany QSr_3_2014 2.25 MB
Raport: skonsolidowany 1 kwartał
1/20141/2014
Raport kwartalny QSr_I_2014 2.16 MB
Raport: jednostkowy roczny
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SA-R 2014JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SA-R 2014
Opinia i raport BSF 2014 SKOTAN S A 1.67 MB
RAPORT ROCZNY SA-R 2014 1.82 MB
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania 411.70 KB
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 507.66 KB
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 294.15 KB
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporzadzania sprawozdania finansowego 294.92 KB
Pismo Prezesa Zarządu 257.37 KB
Wartość księgowa na jedną akcję 185.32 KB
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 450.88 KB
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 147.53 KB

Do góry