Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Okresowe


2015

Raport
Raport: skonsolidowany roczny
Raport Roczny Skonsolidowany RS 2015Raport Roczny Skonsolidowany RS 2015
RAPORT GK SKOTAN 2015 1.49 MB
Opinia i raport _BSSF_2015_SKOTAN_S.A. 3.32 MB
Raport: skonsolidowany 1 półrocze
Raport półroczny PSr II/2015Raport półroczny PSr II/2015
PSr_I_2015_SKOTAN_S A 3.41 MB
Raport: skonsolidowany 3 kwartał
Qsr_3_2015Qsr_3_2015
Qsr_III_2015_SKOTAN_SA 1.66 MB
Raport: skonsolidowany 1 kwartał
QSr_1_2015QSr_1_2015
Raport kwartalny QSr_1_2015 1.95 MB
Raport: jednostkowy roczny
Raport Roczny Jednostkowy SA-R 2015Raport Roczny Jednostkowy SA-R 2015
RAPORT ROCZNY SA-R 2015 (21 03 2016) 1.76 MB
Opinia i raport _BSF_2015_SKOTAN S.A. 1.99 MB
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 284.63 KB
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 394.11 KB
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania finansowego 212.30 KB
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego 198.97 KB
Pismo Prezesa Zarządu 168.07 KB
Sprawozdanie Zarządu 446.99 KB
Wartość księgowa na jedną akcję 188.12 KB
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 150.40 KB
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 310.27 KB

Do góry