Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty Okresowe


2016

Raport
Raport: skonsolidowany roczny
Raport Roczny Skonsolidowany RS 2016Raport Roczny Skonsolidowany RS 2016
RAPORT GK SKOTAN 2016r 821.99 KB
Opinia i raport BSSF 2016 4.17 MB
(Informacja dotycząca stanowiska wobec zastrzeżeń biegłego) 31.96 KB
Raport: skonsolidowany I półrocze
Raport półroczny PSr II/2016Raport półroczny PSr II/2016
Raport półroczny PSr I/2016 3.84 MB
Raport: skonsolidowany 3 kwartał
QSr 3/2016QSr 3/2016
QSr 3/2016 750.64 KB
Raport: skonsolidowany 1 kwartał
QSr_1_2016QSr_1_2016
QSr_I_2016_SKOTAN_SA.pdf 1.93 MB
Raport: jednostkowy roczny
Raport Roczny Jednostkowy SA-R 2016Raport Roczny Jednostkowy SA-R 2016
(RAPORT ROCZNY SA-R 2016r 862.57 KB
Opinia i raport BSF_2016 3.78 MB
Pismo Prezesa zarządu 43.51 KB
Sprawozdanie Zarzadu 203.48 KB
(Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego) 90.34 KB
(Informacja dotycząca stanowiska wobec zastrzeżeń biegłego) 31.24 KB
(Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego) 152.04 KB
(Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania finansowego) 43.96 KB
(Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania finansowego) 43.42 KB
(Wartość księgowa na jedną akcję) 40.03 KB
(Zysk _(strata_) na jedną akcję zwykłą) 39.93 KB
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 99.12 KB

Do góry