Podsumowanie 2020 r. w wywiadzie dla Pulsu Biznesu

Wzrost koniunktury na GPW i zainteresowania inwestorów, wywołany publikacją wstępnych, szacunkowych wyników finansowych Skotan, stanowiły główny wątek rozmowy Jacka Kostrzewy z Pulsem Biznesu.

Dotychczasowe działania Spółki, służące zbudowaniu trwałej pozycji rynkowej i osiągnieciu operacyjnej rentowności, Prezes Skotan S.A. podsumował następująco:

Gdy wprowadza się na rynek nowy produkt o innowacyjnym charakterze, potrzeba czasu, aż rynek w niego uwierzy. W ciągu czterech lat zbudowaliśmy wystarczającą pozycję, by przekroczyć próg rentowności. W IV kwartale zrealizowaliśmy szereg zamówień dla obecnych klientów, ale też np. dokonaliśmy pierwszej dostawy do jednego z klientów zagranicznych, o którego zabiegaliśmy sześć lat. Szczególne podziękowania należą się całemu zespołowi i jego zaangażowaniu. Bez ich kreatywnych pomysłów i ciężkiej pracy nie osiągnęlibyśmy tych wyników. Ten rok zaczął się dla nas dobrze.

Zapraszamy do lektury na stronach portalu „Puls Biznesu”.

FOT. MAREK WISNIEWSKI CYFRA 


Wstępne wyniki finansowe - Skotan na plusie

Pomimo trudnej globalnej sytuacji, związanej z pandemią COVID-19, zakończyliśmy 2020 rok, osiągając pozytywne wskaźniki finansowe. Przychody ze sprzedaży produktów i usług wzrosły o blisko 135 % w porównaniu do roku 2019 i według wstępnych szacunków wyniosły 10 444 tys. zł. Zysk z działalności operacyjnej kształtuje się na poziomie 995 tys. zł,  wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 1 774 tys. zł, a zysk netto wyniósł 92 tys. zł względem starty w wysokości 3 230 tys. zł w 2019 r.

Szczególną tendencją wzrostową charakteryzował się IV kwartał 2020 roku, w którym odnotowaliśmy przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 3 708 tys. zł, wobec 6 735 tys. zł zrealizowanych w I, II i III kwartale 2020 r. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki za cały rok 2020.

Głównym czynnikiem determinującym wyniki osiągnięte w 2020 roku był dynamiczny wzrost sprzedaży produktów własnych. Koncentrując się na stałym rozwoju oferty produktowej i dążeniu do ekspansji na nowych rynkach, wprowadziliśmy nowe produkty do linii suplementów diety EstroVita, wdrożyliśmy drożdże YLs Novel Food w zastosowaniach spożywczych oraz rozszerzaliśmy działania eksportowe o nowe obszary.

Powyższe dane finansowe Spółka opublikowała w raporcie bieżącym nr 3/2021, jednocześnie zastrzegając, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy, podlegają badaniu przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie rocznym za 2020 rok, którego publikację zaplanowano na 22 kwietnia 2021 r.