Opublikowaliśmy szacunkowe dane za  pierwszy kw. tego roku, przychody ze sprzedaży produktów i usług wynoszą 3 152 tys. zł, wobec 2 569 tys. zł zrealizowanych w I kw. 2020 roku. Wskaźnik EBITDA osiągnął poziom 554 tys. zł. Zysk netto wyniósł w I kw. 2021 roku 347 tys. zł, dla porównania w I kw. 2020 roku było to 97 tys. zł.

Koncentrujemy się w tym roku na wprowadzaniu nowych produktów do oferty, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu własnej bazy laboratoryjnej i rozbudowanych możliwości wytwórczych zakładu w Czechowicach-Dziedzicach. Drugim kierunkiem intensyfikacji działań zapisanych w strategii jest eksport. Rozszerzamy sprzedaż do krajów Unii Europejskiej, a w planach na ten rok ma wejście z produktami do USA, Kanady i Australii oraz na rynki azjatyckie. Obecnie eksport stanowi 25 proc. przychodów, a produkty trafiają na kilkanaście rynków m.in. do Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji oraz Czech. Właściwie zdefiniowana i konsekwentnie realizowana strategia rozwoju, mimo trudności jakie spowodowała pandemia przełożyła się na wyraźną poprawę sytuacji spółki i dała szersze możliwości działania w długiej perspektywie. W samym 2020 roku nastąpiło podwojenie sprzedaży i osiągnięcie zysków. Natomiast wyniki szacunkowe pierwszego kwartału br. dają realne wsparcie dla realizacji projektów zaplanowanych na ten rok.

Z ostrożnym ale optymizmem podchodzimy do tegorocznych wyzwań. Widzimy bowiem wymierne efekty naszych działań, zwłaszcza w zakresie rozszerzania oferty produktów. Dziś około 70 proc. przychodów  pochodzi ze sprzedaży produktów na bazie bioestrów etylowych nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3,6,9, pozostałe produkty to m.in. preparaty bazujące na drożdżach Yarrowia lipolytica. Wzbogacana oferta to główny klucz do wchodzenia na nowe rynku zagraniczne i umacniania pozycji już osiągniętej. Rozmawiamy z kolejnymi zagranicznymi partnerami, dlatego zakładamy, że ten rok przyniesie nowe kontrakty. Dzięki rozbudowaniu naszej bazy technologiczno-wytwórczej możemy dziś projektować i wytwarzać m.in. suplementy diety i żywność funkcjonalną zarówno dla naszych potrzeb, jak i na zlecenie zewnętrznych partnerów i klientów –  mówi Jacek Kostrzewa, prezes Skotan SA.

Podsumowaliśmy też o ostatecznym podsumowaniu 2020 roku. W raporcie rocznym podaliśmy, że przychody w całym 2020 roku wzrosły do 10,4 mln zł z 4,4 mln zł w roku 2019. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł blisko 900 tys. zł wobec 3,2 mln zł straty operacyjnej w 2019 roku. EBITDA w 2020 roku wyniosła 1,6 mln zł wobec – 2,5 mln zł rok wcześniej.

Głównym czynnikiem determinującym wyniki osiągnięte w 2020 roku był dynamiczny wzrost sprzedaży produktów własnych: 9 601 tys. zł w 2020 r. w porównaniu do 4 430 tys. zł w 2019 r. Największy wzrost dotyczył linii suplementów diety EstroVita. Portfolio produktów przez nas wytwarzanych obejmuje obecnie suplementy diety dla ludzi, preparaty weterynaryjne dla zwierząt oraz produkty do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami.