EstroVita dostępna w największych sieciach aptek i drogerii

Skotan Pharma cechuje harmonijne podejście do problematyki zdrowia, jakości żywienia i profilaktyki zdrowotnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, stale pracujemy nad rozwojem oferty produktowej, udoskonalaniu marki własnej i wprowadzaniu nowych produktów do linii suplementów diety EstroVita. Nasze działania zorientowane są na budowanie lojalności konsumenckiej, dzięki przewagom funkcjonalnym oraz prozdrowotnym walorom produktów EstroVita.

Wzrost pozycji rynkowej i identyfikacji konsumenckiej marki EstroVita, widoczny jest w ciągłym zwiększaniu obecności w aptekach sieciowych i hurtowniach farmaceutycznych oraz rozwoju bazy punktów sprzedaży detalicznej. Budowana przez nas sieć dystrybucji koncentruje się na 4 głównych kanałach:

  • Apteki sieciowe
  • Hurtownie farmaceutyczne
  • Drogerie farmaceutyczne
  • e-sklep estrovita.pl

Dostępność produktów linii EstroVita w największych aptekach sieciowych oraz hurtowniach farmaceutycznych pozwala nam dotrzeć do większość aptek stacjonarnych w Polsce oraz kilku milionów pacjentów. Stały rozwój sieci sprzedaży i dystrybucji, wygenerował wzrost przychodów z akwizycji suplementów EstroVita o ponad 90 %, porównując I kwartał 2021 r. do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wprowadzenie EstroVity do oferty jednej z największych sieci drogerii farmaceutycznych, poszerzy liczbę Konsumentów, którzy docenią korzyści ze stosowania naszych produktów i umocni rynkowo markę własną Skotan S.A.


Skotan S.A. rozwija produkcję kontraktową

Skotan S.A. posiada nowoczesny i innowacyjny park technologiczny, wyposażony w unikalne w skali światowej rozwiązania technologiczne, które spełniają najwyższe standardy w zakresie systemów jakości GMP/GHP/HACCP, przewidziane dla zakładów produkcji spożywczej. Jednocześnie zastosowane rozwiązania spełniają wymogi panujące w zakładach produkcji farmaceutycznej. Doskonale wyposażony Dział Badań i Rozwoju zatrudnia wykwalifikowaną kadrę w dziedzinie biotechnologii, dietetyki i żywienia.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania, począwszy od usług badawczo-rozwojowych związanych z zaprojektowaniem koncepcji produktowej, opracowaniem receptury nowego produktu, poprzez doradztwo rejestracyjne i jakościowe, produkcję, konfekcjonowanie i transport.

Wspólnie z nami, zbudujesz własną markę unikalnych produktów.

Jak działamy?

  • Opracowujemy receptury

Specjalizujemy się w wytwarzaniu suplementów diety i żywności funkcjonalnej, przygotowując autorską recepturę, która odpowiada indywidualnym potrzebom Klienta, a także udoskonalamy Jego wstępne koncepcje. Projektowane przez nas oryginalne składy, eksponują walory odżywcze i funkcjonalne produktu oraz akcentują przewagi rynkowe, które pozwalają Klientom zbudować skuteczną strategię marketingową nowego produktu.

  • Produkujemy

Posiadamy własny zakład produkcyjny, wyposażony w nowoczesny park maszynowy. Otrzymaliśmy akredytację Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków i pracujemy zgodnie z normami GMP/GHP/HACCP.

  • Konfekcjonujemy

Gwarantujemy bezpieczeństwo i estetykę gotowego produktu oraz znakowanie, zgodne z regulacjami prawnymi.

  • Dokumentacja i rejestracja produktu

Tworzymy dokumentację jakościową i bezpieczeństwa dla wytwarzanych produktów. Jednocześnie wspieramy Klienta w procedurze rejestracji produktów w jednostkach dopuszczających do obrotu nowe produkty.

Dzięki spełnianiu oczekiwań i satysfakcji naszych Klientów, zaufał nam nowy Partner, z którym podjęliśmy współpracę nad kreacją nowej marki unikalnych suplementów diety, wykorzystujących estry etylowe kwasów Omega 3,6,9. Zakończyliśmy prace koncepcyjne, a pierwsze zamówienia zostały zrealizowane w kwietniu i maju 2021 r.

Liczymy na stały rozwój oferty technologicznej Skotan i realizacje następnych wyzwań dla nowych Kontrahentów. Jednocześnie, produkcja pod markami kontraktowymi, gwarantują Spółce stabilizację wolumenu zamówień oraz osiągniecie satysfakcjonującego poziomu marżowości.