Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Projekt bakteriofagi


"Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym" w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Wartość projektu: 33 504 540,00 zł
Wysokość dofinansowania: 20 341 050,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 17 289 892,50 zł
Okres realizacji: 01.09.2012 - 30.09.2015

Celem projektu jest opracowanie nowej technologii wytwarzania preparatów bakteriofagowych o działaniu bakteriobójczym. Zakażenia bakteryjne u zwierząt wywołane przez lekooporne formy bakterii są przyczyną wielu schodzeń stwarzających poważne problemy dla hodowców.

W wyniku realizacji projektu Beneficjent będzie mógł zaoferować innowacyjne produkty bakteriofagowe stosowane w profilaktyce i zwalczaniu lokoopornym zakażeń wśród zwierząt wywołanych przez najbardziej popularne w środowisku, wielooporne bakterie.

Wdrożenie nastąpi poprzez produkcję innowacyjnych preparatów na rynek żywienia zwierząt i produkcji rolnej:
  1. preparatu fagowego do stosowania w profilaktyce żywieniowej jako dodatek do pasz dla zwierząt
  2. sprayu przeznaczonego do dezynfekcji pomieszczeń oraz miejscowego stosowania u zwierząt