Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Projekt RPO WSL


"Wprowadzenie na rynek innowacyjnych mieszanek paszowych na bazie drożdży z dodatkami mineralnymi i ziołowymi, dzięki stworzeniu nowej linii technologicznej, celem wzrostu konkurencyjności SKOTAN S.A."

Poddziałanie 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Beneficjent: SKOTAN S.A.
Wartość całkowita projektu: 1 857 300,00 zł
Wartość dofinansowania: 712 208,13 zł
w tym środki europejskie z EFRR: 605 376,91 zł
Okres realizacji: 01.11.2013 - 31.07.2014

Projekt dotyczy wprowadzenia na rynek innowacyjnych mieszanek wzbogacających paszę, na bazie opatentowanych i produkowanych przez SKOTAN S.A. drożdży Yarrowia lipolytica z dodatkami mineralnymi i ziołowymi. Produkcja mieszanki będzie możliwa dzięki zastosowaniu nowej linii technologicznej, służącej dokładnemu wymieszaniu bazy drożdżowej z dodatkami.

Celem projektu jest stworzenie dogodnych warunków produkcyjnych poprzez zainstalowanie nowej linii technologicznej, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produktach oferowanych przez SKOTAN S.A., wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy oraz pozyskanie klientów na rynku krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/


W efekcie realizacji projektu zostały wprowadzone do oferty SKOTAN S.A. trzy nowe produkty:
- Yarrowia Equinox Hoove Foto1 Foto2
- Yarrowia Equinox Arabian de Luxe
- Yarrowia Equinox Gastro Formula
- Yarrowia Equinox Sport