Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Projekt drożdżowy - przetargi

Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i rozruch instalacji badawczej do produkcji drożdży paszowych Yarrowia lipolytica z biologicznych pozostałości poprodukcyjnych z produkcji estru metylowego o wydajności do 1.600 ton/rok.

Zapytania ofertowe

WYNIK PRZETARGU

Zakończenie procedury przetargowej


WYJAŚNIENIA DO SIWZ - PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI 21.04.2010r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 27.04.2010r

PYTANIA I ODPOWIEDZI 29.04.2010r

PYTANIA I ODPOWIEDZI 30.04.2010r

PYTANIA I ODPOWIEDZI 07.05.2010r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 12.05.2010r

PYTANIA I ODPOWIEDZI 19.05.2010r

PYTANIA I ODPOWIEDZI 20.05.2010r

PYTANIA I ODPOWIEDZI 21.05.2010r


 ZMIANY DO SIWZ

Na pisemne wnioski oferentów, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 26 maja 2010 r. godzina 11:00. Otwarcie ofert przewidziane jest w dniu 26 maja 2010 r. godzina 11:30.


Zapytania ofertowe