Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Projekt wodorowy

" Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych" w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wartość projektu: 48 671 905,00 zł
Wysokość dofinansowania: 29 555 875,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 25 122 493,75 zł
Okres realizacji: 10.04.2012 - 31.10.2015


Celem projektu jest zaprojektowanie, wykonanie i przebadanie urządzeń dostosowanych do przetwarzania wodoru odpadowego na energię użytkową tj. prąd i ciepło oraz wyliczenie przynależnych do instalacji ilości:
  • jednostek unikniętych emisji CO2 
  • certyfikatów (białe, zielone, itp.)

Projekt "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych" wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, budując podwaliny pod nowe, konkurencyjne na rynku światowym technologie podnoszące konkurencyjność polskiego sektora wytwórczego. Rezultatem projektu będzie instalacja pilotowa w nowej, unikalnej na skalę europejską technologii produkcji zestawów urządzeń energetycznych i ich zastosowanie w przemysłowym zagospodarowaniu odpadowego wodoru. W wyniku planowanych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych prowadzonych przy udziale naukowców z Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Krakowskiej zostanie przygotowana pierwsza w Polsce próbna instalacja do energetycznego wykorzystania odpadowego wodoru.

Cele rynkowe projektu:

  • Opanowanie nowej technologii produkcji elementów instalacji zasilania wodorem, urządzeń do energetycznego wykorzystania wodoru
  • Opracowanie na potrzeby Zakładów Azotowych Kędzierzyn w których występuje odpadowy wodór, komercyjnej wersji aparatury przetwarzającej go na energię użytkową
  • Uruchomienie produkcji energii wg nowej, unikalnej w skali krajowej technologii
  • Zdobycie pozycji lidera w zakresie gospodarczego wykorzystania nadmiarowego odpadowego wodoru w instalacjach chemicznych

Ponadto realizacja projektu będzie mieć istotne znaczenie dla ochrony środowiska z uwagi na fakt, że przy obecnym poziomie zapotrzebowania, energia pochodząca ze spalania odpadowego wodoru spowoduje obniżenie ilości spalanego węgla, a więc obniżenie emisji CO2 w stosunku do aktualnego stanu oraz braku potrzeby rozbudowania instalacji własnej elektrociepłowni.

Projekt zostanie zlokalizowany na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn - ZAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, które zapewnia dostęp do trzech rodzajów zanieczyszczonego wodoru możliwego do przetworzenia na energię elektryczną.

Zapytania ofertowe