Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Projekt lantanowce


"Innowacyjna technologia pozyskiwania lantanowców z odpadowych fosfogipsów wraz z zagospodarowaniem pozostałości" w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wartość projektu: 50 256 928,00 zł
Wartość dofinansowania: 32 786 655,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 27 868 656,75 zł
Okres realizacji: 01.12.2012 - 30.06.2015


Celem projektu jest opracowanie nowej technologii uzyskiwania lantanowców z fosfogipsów, będących odpadami po produkcji kwasu fosforowego oraz zagospodarowania pozostałości poprocesowych.

Projekt dotyczy badań i rozwoju technologii przerobu odpadów fosfogipsów apatytowych występujących na terenie Europy w postaci hałd odpadowych. Etap badawczo-rozwojowy Projektu, obejmujący również budowę instalacji pilotażowej łączącej techniki hydrometalurgiczne, ekstrakcji chromatograficznej i cieczowej oraz techniki kawitacyjne, ma na celu wypracowanie opłacalnej ekonomicznie technologii odzyskiwania lantanowców z fosfogipsów i przemysłowego zagospodarowania odpadów poprocesowych tego procesu.