Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Projekt nutraceutyki

"Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6" w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Wartość projektu: 29 958 160,00 zł
Wartość dofinansowania: 13 586 000,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 11 548 100,00 zł
Okres realizacji: 01.05.2012 - 30.11.2015


Głównym celem projektu jest wytwarzanie innowacyjnych produktów (nutraceutyków), jakimi są wzbogacone estry etylowe wielonienasyconych roślinnych kwasów tłuszczowych Ω-3, Ω-6 z różnymi dodatkami, zapewniające organizmowi człowieka maksymalną dawkę energii przy jego minimalnym obciążeniu.

Współczesną dietę człowieka cechuje nadmiar kwasów tłuszczowych Ω-6 w stosunku do kwasów Ω-3. Odpowiednia proporcja tych kwasów w pożywieniu człowieka zapewnia bardzo korzystne oddziaływanie na organizm, wspomagając m.in. pracę serca, normując ciśnienie krwi, działając przeciwzakrzepowo i przeciwmiażdżycowo, pomagając utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu itp.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania nad nową technologią wytwarzania estrów etylowych z trójglicerydów kwasów zawartych w mieszance różnego typu olejów roślinnych i olejów rybich. W opinii Spółki produkt finalny będzie nowością rynkową w skali międzynarodowej (nie ma obecnie na rynku estru otrzymywanego z mieszaniny olejów), który zgodnie z założeniami projektu powinien wyróżniać się lepszą wchłanialnością, brakiem toksyczności i śladowym udziałem alkoholu etylowego.

Innowacyjność produktu polega na przeprowadzeniu triglicerydów wyższych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w olejach roślinnych w formę estrów etylowych przez co uzyskuje się następujące rezultaty:

  • Od kilku do kilkunastu razy większą od tradycyjnych triglicerydów biodostępność estrów etylowych kwasów Ω-3, Ω-6 spowodowaną głównie ich prostą budową molekularną oraz szybszą kinetyką uwalniania wolnych kwasów.
  • Łatwość uwalniania wolnych kwasów z estrów etylowych, co oznacza w konsekwencji szybsze procesy ich trawienia
  • Brak toksyczności, porównywalny do naturalnych olejów roślinnych
  • Otrzymane estry zachowują cenne, prozdrowotne składniki olejów roślinnych
  • W badanych eksperymentalnie wytworzonych estrach stwierdzono znacznie mniejszą w stosunku do oleju rozpuszczalność tlenu - w rezultacie nie dochodzi do utleniania i żywiczenia, co prowadzić powinno do zwiększenia ich długookresowej trwałości
  • W badanych estrach stwierdzono większą rozpuszczalność różnorodnych substancji w porównaniu z samym olejem roślinnym, co daje potencjalną dodatkową przewagę konkurencyjną wobec produktów oferowanych na rynku


Dobroczynne dla organizmu właściwości wyprodukowanych estrów zostaną wykorzystane w dietetyce profilaktycznej i leczniczej. Odbiorcą produktu finalnego będzie przemysł farmaceutyczny, spożywczy i kosmetyczny.


Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na wyodrębnionym pod realizację projektu terenie należącym do Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 3.

Zapytania ofertowe