Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Projekt suplementy diety


"Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolytica" w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Wartość projektu: 16 149 243,00 zł
Wysokość dofinansowania: 9 248 210,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 7 860 978,50 zł
Okres realizacji: 01.10.2012 - 30.11.2015


Obecnie obserwowana tendencja powrotu do pierwotnych, podstawowych zasad zachowania zdrowia, u podstaw których bezsprzecznie leży właściwe odżywianie. Ostatnie badania naukowe wskazują na nowe możliwości profilaktyki wielu problemów zdrowotnych za pomocą odpowiedniej diety, w której na szczególną uwagę zasługuje suplementacja. Głównym celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie badań związanych z opracowaniem składu i technologii produkcji nowej generacji suplementów ludzkiej diety, na bazie posiadanego przez Skotan S.A. szczepu drożdży Yarrowia lipolytica A-101 (YL A-101).

Celem prowadzonych w ramach projektu badań jest wytwarzanie szeregu preparatów zawierających organiczne połączenia mikroelementów, witamin oraz egzogennych aminokwasów, na bazie biomasy uzyskanej ze szczepu drożdży YL A-101. Preparaty te będą suplementami diety, w postaci proszku, tabletek i kapsułek doustnych. Będą one zawierać wybrane substancje czynny w ściśle określonych ilościach, występujące pojedynczo lub w zestawach, pokrywające całkowicie lub w znacznym stopniu ich dzienne zapotrzebowanie przez organizm dorosłego człowieka, m.in. L-karnitynę, witaminy (z grupy B-B1,B6, biotyna, kwas foliowy i B12) i mikroelementy (Zn, Se,Mg,K,Ca,Cr,Fe,Cu). Opracowane preparaty, w porównaniu z preparatami referencyjnymi dostępnymi na rynku, posiadać będą istotne przewagi konkurencyjne polegające na wyższej zawartości oraz lepszej przyswajalności czynnych składników (pochodzących z połączeń organicznych), co przekłada się na ich lepsze właściwości prozdrowotne.
Wypracowane suplementy diety będą w bardzo szerokim zakresie miały korzystny wpływ na funkcjonowanie ludzkiego organizmu i istotne znaczenie w zapobieganiu wielu chorobom.

Zapytania ofertowe