Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Projekt probiotyki "Innotech"


Projekt realizowany w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. "INNOTECH" w ścieżce programowej IN-TECH przez konsorcjum SKOTAN S.A. oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
"Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12) w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt"


Wartość projektu: 6 866 201,00 zł
Dofinansowanie NCBIR: 5 495 351,00 zł
Okres realizacji 01.10.2012 - 30.04.2015

Projekt dotyczy opracowania linii unikalnych, niedostępnych obecnie na rynku światowym probiotyków dla zwierząt hodowlanych. Bazą będą wyniki nowych badań nad technologią pobudzania drożdży Yarrowia lipolytica do wytwarzania substancji cennych, ze względu na dobrostan zwierząt oraz poziom przyswajania substancji odżywczych z paszy. Szczególnie oczekiwane będzie zwiększenie stężenia witaminy B12, selenometioniny, selenocystyny oraz makro i mikroelementów.

Ze względu na wieloletnią współpracę Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz SKOTAN S.A., wszystkie zadania w projekcie będą realizowane wspólnie przez członków konsorcjum, z wykorzystaniem laboratoriów zarówno UP, jak i laboratorium SKOTAN S.A.

Rezultatem projektu będzie zdobycie nowej wiedzy technicznej (technologia, know-how, receptury) niezbędnej do opanowania technologi produkcji nowych probiotyków.

Projekt obejmuje realizację dwóch faz-fazy badawczej oraz fazy przygotowań do wdrożenia.

Cele projektu:

  • Potwierdzenie potencjału produkcyjnego szczepuYarrowia lipolytica A 101 w zakresie szczególnie cennych cech związanych z przemysłową produkcją drożdży zawierających aminokwasy selenowe i witaminę B12
  • Wypracowanie optymalnych warunków prowadzenia procesu fermentacyjnego zabezpieczających maksymalną, ale bezpieczną zawartość aminokwasów selenowych i witaminy B12
  • Przeprowadzenie badań na wybranych grupach zwierząt domowych i/lub gospodarskich
  • Wprowadzenie produktu finalnego bazującego na wynikach badań do obrotu

Zapytania ofertowe


W efekcie realizacji projektu zostały wprowadzone do oferty SKOTAN S.A. dwa nowe produkty:

Drożdże Yarrowia lipolytica z witaminą B12
Drożdże Yarrowia lipolytica z selenem