Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
19/2020 g:13:38 2020-10-21 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi
18/2020 g: 16:56 2020-10-05 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 2 listopada 2020 r. wraz z projektami uchwał
17/2020 K g: 16:54 2020-10-05 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi ? korekta raportu
17/2020 g: 16:54 2020-10-05 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia SKOTAN S.A. ze spółkami zależnymi
16/2020 g:16:40 2020-09-18 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L ,M, N i O
15/2020 g:19:55 2020-08-31 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym
14/2020 g:19:52 2020-08-31 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.
13/2020 g:22:36 2020-08-28 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku
12/2020 g:20:05 2020-08-04 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 31 sierpnia 2020 roku
11/2020 g:20:04 2020-08-04 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
10/2020 g:16:14 2020-06-30 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii D i E
9/2020 g:15:14 2020-06-24 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L ,M, N i O
8/2020 g:14:54 2020-05-11 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Skotan S.A.
7/2020 g:14:51 2020-04-22 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii P
6/2020 g:17:50 2020-04-21 Szacunkowe dane finansowe Skotan S.A. oraz informacja dotycząca wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki
5/2020 g:14:11 2020-04-20 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok
4/2020 g:14:20 2020-03-16 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii N i O
3/2020 g: 18:00 2020-02-28 Informacja dotycząca obligacji serii N i O
2/2020 g: 23:47 2020-01-31 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
1/2020 g:16:29 2020-01-07 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F,L i M

Do góry