Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące


2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2019 g: 16:00 2019-05-17 Włączenie biomasy drożdży Yarrowia lipolytica do unijnego wykazu nowej żywności
13/2019 g: 19:30 2019-04-30 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
12/2019 g:17:20 2019-04-15 Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu: ?Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca?
11/2019 g: 2019-04-12 Emisja obligacji serii P
10/2019 g; 22:11 2019-04-02 Zawarcie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości
9/2019 g:19:55 2019-04-01 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
8/2019 g:16:40 2019-03-26 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I
7/2019 g:16:40 2019-03-25 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii C, F i L
6/2018 g:22:35 2019-02-28 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
5/2019 g:22:10 2019-02-28 Informacja dotycząca obligacji serii I
4/2019 g:19:40 2019-02-26 Emisja obligacji serii O
3/2019 g:18:30 2019-02-20 Emisja obligacji serii N
02/2019 g:12:00 2019-01-25 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
01/2019 g:16:00 2019-01-15 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H

Do góry