Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2016 15:28 2016-08-19 Aktualizacja informacji dotyczących warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zawarcia przez Skotan S.A. („Spółka”, „Emitent”) z Synthos S.A. („Kupujący”) warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta („Warunkowa umowa sprzedaży udziałów”), Zarząd Emitenta informuje, że w dacie niniejszego raportu dysponuje zgodami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) dotyczącymi dwóch z trzech projektów (wyników projektów badawczo – rozwojowych) planowanych do wniesienia do spółki celowej tj. Omega – 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Otrzymane zgody dotyczą wyników zakończonych projektów badawczych \"Zastosowanie metod kawitacyjnych w produkcji unikalnego białka paszowego\" oraz \"Podniesienie wartości probiotycznych w drożdżach Yarrowia Lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt\".
W odniesieniu do zgody NCBiR na przeniesienie trzeciego projektu, a także koniecznych zgód Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. na wniesienie projektów do spółki celowej procedowanie związane z otrzymaniem przedmiotowych decyzji nie zostało zakończone po stronie Instytucji Finansujących.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż pomimo upływu określonego w Warunkowej umowie sprzedaży udziałów terminu 120 dni na przeniesienie projektów do spółki celowej, nie otrzymał od Kupującego informacji o zamiarze odstąpienia od transakcji. Zarząd Emitenta wyraża nadzieję, iż decyzje dotyczące przedmiotowych zgód zostaną podjęte w okresie najbliższych tygodni.

Do góry