Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
18/2016 23:11 2016-09-20 Aktualizacja informacji dotyczących warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zawarcia przez Skotan S.A. („Spółka”, „Emitent”) z Synthos S.A. („Kupujący”) warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce celowej, do której wniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta („Warunkowa umowa sprzedaży udziałów”) i w związku z upływem terminu 5 miesięcy na spełnienie się warunków zawieszających określonych w tej umowie, Zarząd Emitenta informuje, że na dzień 20 września 2016 roku w dalszym ciągu dysponuje jedynie zgodami, o których informował w raporcie bieżącym 17/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku, w związku z czym warunki zawieszające ww. umowy do dnia dzisiejszego nie zostały spełnione. Pomimo upływu określonego w Warunkowej umowie sprzedaży udziałów terminu, Emitent nie otrzymał od Kupującego informacji o zamiarze odstąpienia od transakcji. Zarząd Emitenta wyraża nadzieję, iż decyzje dotyczące wymaganych zgód, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 6/2016 zostaną podjęte w okresie najbliższych tygodni, co umożliwi dalszą realizację transakcji.

Do góry