Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
01/2019 g:16:00 2019-01-15 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii H
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r., Zarząd Skotan S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał obustronnie podpisane porozumienie z obligatariuszem przedłużające termin wykupu obligacji imiennych serii H do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Spółka zobowiązała się do przedterminowego wykupu obligacji, tj. przed datą 31 grudnia 2019 roku na żądanie obligatariusza. Wykup obligacji w takim przypadku nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania od obligatariusza.

Do góry