Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
02/2019 g:12:00 2019-01-25 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Działając na podstawie § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (?Rozporządzenie?), Zarząd Skotan S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:
- jednostkowy raport roczny za 2018 rok: 30.04.2019r.
- skonsolidowany raport roczny za 2018 rok: 30.04.2019r.
- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2019 roku: 30.05.2019r.
- skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2019 roku: 30.09.2019r.
- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2019 roku: 29.11.2019r.
Jednocześnie Spółka informuje, iż:
- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.
- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał 2019 roku zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze.
- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym za ten okres zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Do góry