Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
7/2019 g:16:40 2019-03-25 Informacja dotycząca przedłużenia terminów wykupu obligacji serii C, F i L
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu wykupu obligacji serii F oraz raportu bieżącego nr 26/2018 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie emisji obligacji serii L, Zarząd Skotan S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał obustronnie podpisane porozumienia z obligatariuszem przedłużające terminy wykupu obligacji serii F i serii L do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 28 września 2018 r. dotyczącego przedłużenia terminu wykupu obligacji serii C, Spółka informuje, że zawarła z obligatariuszem porozumienie przedłużające termin wykupu obligacji serii C do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Spółka zobowiązała się do przedterminowego wykupu ww. obligacji (tj. obligacji serii F i L przed datą 31 grudnia 2019 r. oraz obligacji serii C przed datą 31 grudnia 2020 r.) w razie złożenia przez obligatariuszy stosownych żądań. Wykup obligacji w takich przypadkach nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania od obligatariusza.

Do góry