Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
8/2019 g:16:40 2019-03-26 Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii I
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Zarząd Skotan S.A. informuje, że w dniu 26 marca 2019 roku otrzymał obustronnie podpisane porozumienie z obligatariuszem przedłużające termin wykupu obligacji imiennych serii I do dnia 31 grudnia 2019 roku i zmieniające wysokość oprocentowania obligacji. Odsetki od obligacji płatne są w okresach kwartalnych. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego wykupu ww. obligacji tj. przed dniem 31 grudnia 2019 roku pod warunkiem uzyskania zgody obligatariusza.

Do góry