Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
10/2019 g; 22:11 2019-04-02 Zawarcie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży nieruchomości
Zarząd Skotan S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 2 kwietnia 2019 roku spółka zależna od Emitenta - Skotan-Ester Sp. z o.o. (?Sprzedający?) zawarła list intencyjny ze spółką prawa handlowego (?Kupujący?), w którym strony oświadczyły, że ich intencją jest przeprowadzenie negocjacji mających na celu zawarcie umowy sprzedaży
przez Sprzedającego na rzecz Kupującego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sławkowie o łącznej powierzchni 5,5834 ha oraz stanowiących odrębne nieruchomości budynków, za cenę 2,15 mln zł netto, w terminie do dnia 31 maja 2019 roku. Przedmiotem prowadzonych negocjacji będzie ustalenie szczegółowych warunków umowy sprzedaży, obejmujące w szczególności termin zawarcia umowy sprzedaży lub umowy przedwstępnej sprzedaży, terminy płatności i termin wydania nieruchomości. Zawarcie umowy nastąpi po ustaleniu ww. warunków umowy sprzedaży, uzyskaniu stosownych zgód korporacyjnych, a także niezbędnych do przeprowadzenia czynności dokumentów.


Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Do góry