Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
13/2019 g: 19:30 2019-04-30 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku oraz wcześniejszych dotyczących zawartej z Eko Tree s.r.o. (Zamawiający) umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego, Zarząd Skotan S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2019 r. zawarł z Zamawiającym kolejny aneks do ww. umowy przedłużający do końca maja 2019 roku termin na wymagane ze strony Zamawiającego potwierdzenie rozpoczęcia Fazy Wykonawczej oraz na uzgodnienie w drodze negocjacji ostatecznego zakresu i wartości Fazy Wykonawczej, od których zależeć będzie również wynagrodzenie należne Spółce z tytułu jej realizacji (dotychczasowy termin: koniec kwietnia br.).
Analogicznej zmianie co do terminu podlega prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z innych ważnych i udokumentowanych powodów, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 30 października 2018 roku.

Do góry