Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
18/2019 g: 20:00 2019-06-19 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku
W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 30 maja 2019 roku zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. ("Spółka") zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu dzisiejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki, którego przedstawienie oraz zatwierdzenie ma być przedmiotem odpowiednio 7 oraz 10 punktu planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
1299-sprawozdanie_rn_skotan_sa_za_rok__2018.pdf [załącznik] (290.63 KB)

Do góry