Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
18/2019K g:17,06 2019-06-24 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skotan S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku ? korekta raportu
Zarząd Skotan S.A.(?Spółka?) informuje, że w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 przekazanym w raporcie bieżącym nr 18/2019 opublikowanym przez Spółkę w dniu 19 czerwca 2019 r., w tytule uchwały Nr 2/05/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 maja 2018 r. wskazanej w części II Sprawozdania oraz w danych liczbowych w części IV Sprawozdania, wystąpiły omyłki pisarskie.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje poprawną treść Sprawozdania Rady Nadzorczej - po dokonaniu korekty ww. omyłek.

Do góry