Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2019 g: 23:12 2019-05-31 Aktualizacja informacji dotyczącej umowy w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. dotyczącego przedłużenia do końca maja 2019 roku terminu na wymagane ze strony Eko Tree s.r.o. ("Zamawiający") potwierdzenie rozpoczęcia Fazy Wykonawczej oraz na uzgodnienie ostatecznego zakresu i wartości Fazy Wykonawczej w zakresie umowy na dostawę, wykonanie i rozruch instalacji w ramach wdrożenia wyników badań projektu wodorowego, Zarząd Skotan S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2019 r. strony podpisały aneks przedłużający wymieniony termin do dnia 21 czerwca 2019 r.

Do góry