Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
19/2019 g:18:45 2019-06-26 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r.
Zarząd Skotan S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.
1302-podjete_uchwaly_zwz_skotan_s.a._26.06.2019.pdf [załącznik] (445.29 KB)
1302-raport_gk_skotan_za_rok_2018.pdf [załącznik] (2.33 MB)
1302-sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta_skotan_s.a._za_rok_2018.pdf [załącznik] (729.70 KB)
1302-sprawozdanie_finansowe_espi_skotan_sa_za_rok_2018.pdf [załącznik] (1.63 MB)
1302-sprawozdanie_rn_skotan_sa_za_rok__2018.pdf [załącznik] (293.73 KB)
1302-wykaz_akcjonariuszy_dysponujacych_co_najmiej_5%_glosow_na_zwz_skotan_s.a..pdf [załącznik] (281.98 KB)

Do góry