Skotan S.A.

Spółka giełdowa z wieloletnią tradycją

Raporty bieżące

powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
20/2019 g:18:45 2019-06-26 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r.
Zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, Zarząd Skotan S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r., brał udział następujący akcjonariusz posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

Pan Roman Krzysztof Karkosik, który legitymował się posiadaniem 4.900.000 szt. akcji Emitenta, dających 4.900.000 głosów i stanowiących 18,15% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 97,57% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Do góry